Burgerlike samelewings-diensorganisasie

Lidmaatskap

Vir navrae kontak Hessie Botha

Tel: 076 021 0643 of stuur ‘n e-pos na hessie@agrinw.co.za

Stoor die dokument op u rekenaar, vul dit elektronies in en stuur asseblief ‘n e-pos na hessie@agrinw.co.za met die voltooide vorm aangeheg.

Voltooi die aanlynvorm en druk stuur.

LIDMAATSKAPKATEGORIE:
IDENTITEITSNOMMER:
TITEL:
NAAM VAN BOERDERY/VENNOOTSKAP:
VOLLE NAME:
NOEMNAAM:
VAN:
LANDBOUVERENIGING (Affiliasie waaraan lid behoort):
WOONPLAAS SE PLAASNAAM:
PLAASLIKE MUNISIPALITEIT (waar woonplaas geleë is):
LYS KOMMODITEITE WAT GEPRODUSEER WORD OP ALLE PLASE
POSADRES:
POSKODE:
BTW NR:
TELNR:
SELFOONNR:
FAKSNR:
E-POSADRES:
 

VIR VOLTOOIING DEUR LANDBOUVERENIGING INDIEN GOEDGEKEUR:

Kies toepaslike item
MOTIVERING VIR GOUD- OF SILWERLIDMAATSKAP: