Burgerlike samelewings-diensorganisasie

Debietordervorm

VAN:
VOORLETTERS:
ID NOMMER:
AGRI NW-LIDNOMMER:
VOLLE NAME:
POSADRES:
POSKODE:
 
BANKREKENINGNOMMER:
REKENINGTIPE:
NAAM VAN BANK:
TAK:
TAKKODE:
 

BEGUNSTIGDE:

Krediteer: AGRI NW

Rekeningnommer: 52840032892

Datum van eerste vordering: